Chọn gói hosting phù hợp nhất với bạn

Không nên lãng phí tài nguyên và tiền bạc, chọn gói vừa đủ với nhu cầu sử dụng

Xem giá theo chu kỳ thanh toán

Student

50K

01 THÁNG

300K

06 THÁNG

600K

12 THÁNG
 • 500Mb SSD
 • 10Gb
 • 0
 • 0
 • Yes
 • 1
 • 1
 • 1
 • Yes

Business

150K

01 THÁNG

900K

06 THÁNG

1800K

12 THÁNG
 • 02GB SSD
 • 50GB
 • 03
 • Unlimited
 • Yes
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Yes

VIP

500K

01 THÁNG

3000K

06 THÁNG

6000K

12 THÁNG
 • 10GB SSD
 • 250GB
 • 07
 • Unlimited
 • Yes
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Unlimited
 • Yes