Chọn gói SSL phù hợp nhất với bạn

Chứng thực rằng website của bạn an toàn với người dùng

Xem giá theo chu kỳ thanh toán

Alpha SSL

2.200K - 3.300K

01 Năm

4.400K - 6.600K

02 Năm

6.600K - 9.900K

03 Năm
 • Tất cả các website có đăng ký online
 • Hiển thị https
 • Không hiển thị
 • Xác thực tên miền
 • 128 bits đến 256 bits
 • 2048 bits
 • Không giới hạn server
 • Hiển thị trên website
 • $10.000
 • Có Wildcard, không Sans

Organization SSL

6.200K - 16.900K

01 Năm

12.400K - 33.800K

02 Năm

18.600K - 50.700K

03 Năm
 • Doanh nghiệp nhỏ, đặt phòng, đặt bàn, đặt vé trực tuyến
 • Hiển thị https
 • Hiển thị trong thuộc tính của chứng thư
 • Xác thực tổ chức sở hữu tên miền
 • 128 bits đến 256 bits
 • 2048 bits
 • Không giới hạn server
 • Hiển thị trên website
 • $1,250,000
 • Có Wildcard, có Sans