Chọn gói VPS phù hợp nhất với bạn

Với một tài khoản VPS bạn có toàn quyền cài đặt như một máy chủ thật sự

Xem giá theo chu kỳ thanh toán

VPS 01

400K

01 THÁNG

2400K

06 THÁNG

4800K

12 THÁNG
 • 1 core
 • 20GB SSD
 • 1GB
 • Unlimited
 • KVM
 • Linux / Windows
 • Hàng tuần
 • Direct Admin, ZPanel, Vesta

VPS 03

900K

01 THÁNG

5400K

06 THÁNG

10800K

12 THÁNG
 • 2 core
 • 45GB SSD
 • 3GB
 • Unlimited
 • KVM
 • Linux / Windows
 • Hàng tuần
 • Direct Admin, ZPanel, Vesta

VPS 05

2000K

01 THÁNG

12000K

06 THÁNG

24000K

12 THÁNG
 • 4 core
 • 150GB SSD
 • 8GB
 • Unlimited
 • KVM
 • Linux / Windows
 • Hàng tuần
 • Direct Admin, ZPanel, Vesta
Dịch vụ thêm Đơn vị tính Giá
Thêm dung lượng HDD 20 GB 300.000 VNĐ / Tháng
Domain quốc tế (.com .org .net) 1 domain 250.000 VNĐ / Năm
Domain Việt Nam (.vn .com.vn) 1 domain Liên hệ